Mantelzorg is een term die steeds vaker opduikt in gesprekken over zorg en ondersteuning. Het is een belangrijke vorm van zorg die vaak onderschat wordt en in veel gevallen onmisbaar is. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van mantelzorg en bespreken we waarom het zo belangrijk is om deze vorm van zorg te krijgen. 

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die mensen geven aan een naaste, zoals een familielid, vriend of buur, die hulp nodig heeft vanwege een ziekte, beperking of ouderdom. Deze zorg wordt niet gegeven door professionals, maar door mensen uit de directe omgeving van de hulpbehoevende. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners en ontvangen meestal geen financiële vergoeding voor hun inzet. Ze bieden hun hulp vaak uit liefde, betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid. In sommige gevallen kun je mantelzorg aan huis bieden door een mantelzorgwoning van Thuis aan Huis in Bergen op Zoom aan het huis te laten plaatsen. Dit biedt de zorgbehoevende en de mantelzorger allebei een eigen plek en de benodigde middelen om efficiënt zorg te verlenen.

Buiten een mantelzorgwoning kan je kiezen voor een woonunit van Dit Is Plek; dit kan handig zijn wanneer je een kind hebt met een beperking of chronische ziekte, maar door een tekort aan woningen en personeel in de zorg geen eigen woning kan krijgen. Let wel op: als je een dergelijke woning wilt plaatsen, moet je altijd goed bij de gemeente controleren of je een vergunning nodig hebt.

De voordelen van mantelzorg

Het verlenen en verkrijgen van mantelzorg heeft een hoop voordelen. Hieronder bespreken we er drie.

Vertrouwde en persoonlijke zorg

Een van de grootste voordelen van mantelzorg is de persoonlijke en vertrouwde relatie tussen de zorgvrager en de mantelzorger. Deze relatie zorgt voor een gevoel van geborgenheid en veiligheid bij de hulpbehoevende, wat bijdraagt aan hun welzijn en herstel.

Preventie van overbelasting van professionele zorg

Mantelzorgers verlichten de druk op professionele zorgverleners door taken over te nemen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals zich richten op de meest urgente en complexe zorgtaken en wordt de kans op overbelasting verkleind.

Behoud van zelfstandigheid

Mantelzorg helpt mensen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en hun zelfstandigheid te behouden. Dit is vooral belangrijk voor ouderen en mensen met een beperking, die vaak gehecht zijn aan hun eigen huis en omgeving.